ABF

Latest update: 5/8/2024
General
ABF Create contactcard (vcf-file) for ABF
ABF Västerås avdelning i Sala
Address Norra Esplanaden 14, vån2, 733 30, Sala
Telefon bostad
Telefon arbete 021-470 75 00
Mobile
Email info.vasteras@abf.se
Homepage https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-vastmanland/abf-vasteras/
Other information
Founded 1912
Financial year begins (MMDD) 1116
National organisation
Activity Blandad verksamhet, Dans, Data, Diverse, E-sport, Fester, Filmvisning, Folkbildning, Foto, Fred, Friskvård, Fågelskådning, Handikapp, Hembygdsvård, Invandrare, Konst, Kultur, Körsång, Media, Musik, Nätverk, Odling, Orientering, Pensionärsverksamhet, Politik, Religion, Rollspel, Släktforskning, Slöjd, Studiecirklar, Sång, Teater
Summary Med mer än 100 år bakom sig har folkbildningen gett miljontals människor möjligheten att förverkliga sina drömmar och ambitioner, byggt kunskap på människors egna villkor och stärkt demokratin. ”För folket och genom folket” samlas människor för att studera, diskutera, skapa och öva sig på olika saker, fritt och frivilligt, demokratiskt och jämlikt.
ABF är det äldsta och största studieförbundet, med 54 medlemsorganisationer och 750 000 deltagare i studiecirklar och kurser årligen.
ABF bedriver folkbildning i Sveriges samtliga kommuner. En stor del av ABFs verksamhet är samarbetet med våra medlemsorganisationer i deras studieverksamhet. Där har ABF en viktig uppgift i att erbjuda pedagogiska metoder, kunskapsutveckling och nya mötesplatser.
ABF finns på lokalnivå, regional och nationalnivå. Den lokala ABF-avdelningen arrangerar studiecirklar både för allmänheten och tillsammans med medlemsorganisationerna och de organisationer vi har samarbetsavtal med. ABF är också en stor kulturarrangör i landet, med föreläsningar, samhällsdebatter och kulturprogram.
På regional nivå finns ABF-distrikten. Här anordnas ofta utbildningar för cirkelledare och kurser för till exempel studieorganisatörer.
På central nivå finns Förbundsexpeditionen, som håller kontakt med centrala medlemsorganisationer och de organisationer vi har samarbetsavtal med, inventerar behov av studier och arbetar politiskt för att främja folkbildningens villkor. Förbundsexpeditionen stöder också utvecklingen av verksamhet inom ABF-organisationen. Här arbetar verksamhetsansvariga övergripande inom områden som kultur, integration, hälsa, fackligt, politiskt och internationellt, samt handikappfrågor.
Folkbildningen får ekonomiskt stöd av staten, kommunerna och landstingen. På så sätt kan studiecirklar och kurser bli tillgängliga för alla. Det statliga stödet fördelas av Folkbildningsrådet. Folkbildningens organisationer är samtidigt organisatoriskt och ideologiskt fristående från staten och utformar själva sin verksamhet.
Den största bildningsformen är studiecirkeln. Men även korta kurser, föreläsningar och kulturarrangemang är viktiga verksamhetsgrenar inom studieförbunden.
Under 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige. Studieförbunden och folkrörelsesverige gjorde stora insatser för att ge alla som kommit goda förutsättningar att komma in i samhällslivet. I ABF genomfördes cirklar och språk kaféer tillsammans med 33 000 asylsökande i över 155 kommuner över hela landet 2015.
När människor flyr krig och oro måste vi alla hjälpas åt. Under 2015 ökade väntetiderna på migrationsverkets boenden och väntetider på beslut i asylprocessen kommer ytterligare växa framåt. Vi vägrar se på när migrationsverkets boenden förvandlas till vänthallar. I ABFs verksamhet gör cirkelledare och frivilliga praktiska insatser tillsammans med asylsökande över hela landet varje dag. Vi ger människor som kommer till Sverige en bra möjlighet att snabbt komma in i samhället. Varje vecka samlas tusentals asylsökande och nyanlända i språkcirklar för att lära sig svenska och mer om samhället.
Språket är en nyckel för att komma in i samhället och arbetslivet. Men samtidigt måste vi bekämpa rasistiska strukturer och åsikter som stänger människor ute. Folkbildning handlar om att lära tillsammans och om att ge människor makt.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27