Arbetsgruppen för Brunnsmuseet S-Brunn

Latest update: 11/8/2023
General
Arbetsgruppen för Brunnsmuseet S-Brunn Create contactcard (vcf-file) for Arbetsgruppen för Brunnsmuseet S-Brunn
Address Urban Hjärnes väg 5, 733 95, SALA
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile
Email museet@brunnsmuseet.se
Homepage www.brunnsmuseet.se
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kultur
Summary Föreningens ändamål är att bedriva museiverksamhet med utgångspunkt från kurorten Sätra Brunn. Verka och samverka för att de historiska värdena på Sätra Brunn bevaras och tillgängliggörs.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27