Välkommen till vårt föreningsregister

×
Information
På denna sida finner du registrerade föreningar i Sala kommun.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Broddboortens Bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Bygdegård
Brottsofferjouren Västmanland Hjälp o Biståndfören Hjälp, bistånd vastmanland.boj.se
Burundiska Sala förening Idrottsföreningar Invandrare
Cameleonterna, Amatörteaterför Kulturföreningar Musik, Sång, Teater cameleonterna.se
Centerpartiets Kommunkrets Övriga föreningar Politik www3.centerpartiet.s...
Curlingklubben Silverstenen Idrottsföreningar Curling klubben.se/silverste...
Deqi Eri Fotbolls Klubb Idrottsföreningar Fotboll
Dyslexiförbundet i Sala Handikappföreningar Handikapp dyslexi.org
Equmenia i Möklinta Religiösa org Blandad verksamhet, Diverse, Friluftsverks, Naturvård... möklintamissionskyrk...
Equmenia Sala Religiösa org Friluftsverks, Religion equmeniasala.se
Fläckebo Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Fester, Hembygdsvård, Kultur hembygd.se
Fläcksjöns Fiskevårdsområde Djur och naturföreni Fiske
Folkuniversitetet Studieförbund Studiecirklar folkuniversitetet.se
Frikyrkans Ungdom Vfbo Religiösa org Religion kristengemenskap.org
FUB Sala Handikappföreningar Handikapp
Page 2/14

Frågor eller synpunkter - kontakta Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27