Search for associations

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Broddboortens Bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Bygdegård
Brottsofferjouren Västmanland Hjälp o Biståndfören Hjälp, bistånd vastmanland.boj.se
Burundiska Sala förening Idrottsföreningar Invandrare
Cameleonterna, Amatörteaterför Kulturföreningar Musik, Sång, Teater cameleonterna.se
Centerpartiet Kumla Politiska org Politik
Centerpartiets Kommunkrets Övriga föreningar Politik www3.centerpartiet.s...
Curlingklubben Silverstenen Idrottsföreningar Curling klubben.se/silverste...
Deqi Eri Fotbolls Klubb Idrottsföreningar Fotboll
Dyslexiförbundet i Sala Handikappföreningar Handikapp dyslexi.org
Equmenia i Möklinta Religiösa org Blandad verksamhet, Diverse, Friluftsverks, Naturvård... möklintamissionskyrk...
Equmenia Sala Religiösa org Religion equmeniasala.se
Feministiskt Initiativ Sala Politiska org Politik feministisktinitiati...
Fläckebo Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Fester, Hembygdsvård, Kultur hembygd.se
Fläcksjöns Fiskevårdsområde Fiske o Jaktförening Fiske
Folkuniversitetet Studieförbund Studiecirklar folkuniversitetet.se
Page 2/14


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14