Välkommen till vårt föreningsregister

×
Information
På denna sida finner du registrerade föreningar i Sala kommun.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
IF Silverstadens KampsportCenter Idrottsföreningar Kampsport ifskc.se
IFK Sala Idrottsföreningar Bowling, Friidrott, Skidor, Skridsko... ifksala.se
IOGT-NTO avd 37 i Sala Nykterhetsorg Nykterhet
Iranska kurdisk demokratiskakvinnoför Invandrarföreningar Blandad verksamhet yjdki.com
Jugansbo Bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Blandad verksamhet, Bygdegård jugansbo.com
Kila Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård
Kilbolokalen, Kulturföreningen Kulturföreningar Kultur kilbolokalen.se
Koloniträdgårdsföreningen Turbo Djur och naturföreni Odling
Kristdemokraterna, Sala Politiska org Politik
Kristen Gemenskap Vfbo-Fläckeb Religiösa org Religion kristengemenskap.org
Kumla Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård hembygd.se
Kumla-Tärna Bygdeutveckling Bygde o Hembygdsföre Blandad verksamhet tarnabadet.se
Kvinnokraft Sala Hjälp o Biståndfören Hjälp, bistånd, Nätverk, Utbildning... kvinnojourensala.se
Kyrkans Unga i Sala/Norrby/Möklinta past Religiösa org Religion svenskakyrkansunga.s...
Leaf Gaming Övriga föreningar Data leaf-gaming.com
Page 4/14

Frågor eller synpunkter - kontakta Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27