Search for associations

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
IDRIS Kulturföreningar Musik
IF Silverstadens KampsportCenter Idrottsföreningar Boxning, Kampsport ifskc.se
IFK Sala Idrottsföreningar Bowling, Friidrott, Gång, Skidor... ifksala.se
IOGT-NTO avd 37 i Sala Nykterhetsorg Nykterhet
Iranska kurdisk demokratiskakvinnoför Invandrarföreningar Blandad verksamhet yjdki.com
Jugansbo Bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Blandad verksamhet, Bygdegård jugansbo.com
Kila Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård
Kilbolokalen, Kulturföreningen Kulturföreningar Kultur kilbolokalen.se
Koloniträdgårdsföreningen Turbo Djur och naturföreni Odling
Kristdem Kvinnoförb, Sala Politiska org Politik
Kristdemokraterna, Sala Politiska org Politik
Kristen Gemenskap Vfbo-Fläckeb Religiösa org Religion kristengemenskap.org
Kulturens Bildningsverksamhet Studieförbund Studiecirklar kulturens.se
Kumla Hembygdsförening Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård hembygd.se
Kumla-Tärna Bygdeutveckling Bygde o Hembygdsföre Blandad verksamhet tarnabadet.se
Page 4/14


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14