Search for associations

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Frikyrkans Ungdom Vfbo Religiösa org Religion kristengemenskap.org
FUB Sala Handikappföreningar Handikapp
Färnbo Byalag Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård, Konst, Slöjd vasterfarnebo.se/for...
Föreningen för Somaliska Orphans Invandrarföreningar Invandrare
Föreningen Sala Koloniträdgårdar Djur och naturföreni Odling salakolonitradgardar...
Försvarsutbildarna Sala Fred o Försvarföreni Fred, försvar forsvarsutbildarna.s...
Grällsta Idrottsförening Idrottsföreningar Fotboll laget.se/grallstaif
Grällsta Ridcenter ekonomiska förening Övriga föreningar Hästsport grallsta.se
Gullvalla bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Bygdegård bygdegardarna.se/gul...
Gymmix Ransta Idrottsföreningar Gymnastik ranstagf.se
Hedåkerslokalen Bygde o Hembygdsföre Bygdegård
Helan o Halvan, Filmklubben Kulturföreningar Filmvisning
Hjärt-Lungsjukas fören. Sala-Heby Handikappföreningar Handikapp
IBK Sala Idrottsföreningar Innebandy ibksala.se
Ideell kultur i Sala Kulturföreningar Kultur ideellkulturisala.se
Page 3/14


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.14