Välkommen till vårt föreningsregister

×
Information
På denna sida finner du registrerade föreningar i Sala kommun.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Färnbo Byalag Bygde o Hembygdsföre Hembygdsvård, Konst, Slöjd vasterfarnebo.se/for...
Föreningen för Somaliska Orphans Invandrarföreningar Invandrare
Föreningen Sala Koloniträdgårdar Djur och naturföreni Odling
Försvarsutbildarna Sala Fred o Försvarföreni Fred, försvar forsvarsutbildarna.s...
Grällsta Idrottsförening Idrottsföreningar Fotboll laget.se/grallstaif
Grällsta Ridcenter ekonomiska förening Övriga föreningar Hästsport grallsta.se
Gullvalla bygdegårdsförening Bygde o Hembygdsföre Bygdegård bygdegardarna.se/gul...
Gymmix Ransta Idrottsföreningar Dans, Gymnastik gymmixransta.se/
Hedåkerslokalen Bygde o Hembygdsföre Bygdegård
Helan o Halvan, Filmklubben Kulturföreningar Filmvisning
Hjärt-Lungsjukas fören. Sala-Heby Handikappföreningar Handikapp
Hyresgästföreningen Dalhem Övriga föreningar Nätverk
IBK Sala Idrottsföreningar Innebandy ibksala.se
Ideell kultur i Sala Kulturföreningar Kultur ideellkulturisala.se
IDRIS Kulturföreningar Musik
Page 3/14

Frågor eller synpunkter - kontakta Kultur och Fritid på 0224-74 70 00.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.27